Verksamhetens försäljning ligger tills vidare nere, inga ordrar kan tas emot.

Metriska

Konisk klämbussning 1610 22mm

Konisk klämbussning 1610 22mm


För enkel montering av remskivor, kedjehjul, drev och maskinelement med konisk låsning.

Axel: 22 Kil: 6mm

Pris: 105.6 kr exkl moms
      132 kr inkl moms


Lagerstatus: Beställningsvara

RS10B-1 Simplex 15.875mm 5/8"

RS10B-1 Simplex 15.875mm 5/8"


BS/DIN Kvalitets kedja från Tsubakimoto Chain Company.
Pris: 1300 kr

Detaljer
Mått på konisk klämbussning.
BussningsnrAxelhålWSbtÅtdragningsmoment
161022mm57mm25.4mm6mm22+2.8mm20Nm
Med reservation för fel och förändringar.

Monteringsguide


 1. Rengör och avfetta axelhålet samt bussningens och drevets koniska ytor. Passa in bussningen i drevet så att dom halva gängade hålen hamnar i linje med respektive ogängade.
 2. Olja lätt in skruvarna och skruva i dom utan att dra åt.
 3. Rengör och avfetta axeln. Montera bussning och drev på axeln i önskvärt läge. Notera att drevet rör sig längs med axeln vid åtdragning.
 4. Används kil placeras denna i axelns kilspår före montering. Observera att det bör vara spelrum mellan kil och toppen på bussningens kilspår.
 5. Drag successivt åt skruvarna enligt angivet åtdragningsmoment. Dras en skruv åt för hårt i taget kan detta orsaka obalans.
 6. Knacka eventuellt på bussningens sida med en mjuk klubba eller ett mellanlägg för att frigöra spänningar. Därefter kontrolldras skruvarna ytterligare.
 7. Kontrolldrag skruvarna efter en kortare tids(30-60min) belastad drift. Justera eventuellt så att angivet åtdragningsmoment bibehålls.
 8. Förhindra smuts och korrosion genom att fylla alla tomma hål med fett.

Demonteringsguide


 1. Lossa alla skruvarna olja in dom och skruva dom i demonterings hålen.
 2. Drag successivt åt skruvarna tills bussningen lossnar från drevet. Knacka eventuellt på bussningens sida med en mjuk klubba eller ett mellanlägg.
 3. Ta bort bussningen från axeln.
För att underlätta demontering i korrosiv miljö väljer vi på mekaniskaprodukter.se ofta att vid montering lätt olja in både axeln samt bussningens och drevets koniska ytor. I dessa fall monterar vi alltid med kil i kilspåret oavsett belastning samt kontrollerar åtdragning och drift oftare.
Kedjehjul 20-tänder 10B-1 5/8" x 3/8"

Kedjehjul 20-tänder 10B-1 5/8" x 3/8"


Kedjehjul för konisk klämbussning.
Pris: 220 kr

Detaljer
Mekaniska Produkter & Tjänster Sverige